• 10 Cultuurwaarden

  In de zomer van 2011 is een groep verenigingsleden (een goede afspiegeling van de club) bij elkaar gekomen om in twee sessies te komen tot de tien belangrijkste Spirit cultuurwaarden.

  Deze cultuurwaarden gelden voor alle direct of indirect bij Spirit betrokkenen, dus voor alle leden, trainers, begeleiders, bestuursleden, ouders/verzorgers en toeschouwers:

  Samen zijn wij Spirit

  Geel-wit zit ons in ’t bloed
  1.    Wij hebben respect voor de leiding
  2.    Wij respecteren elkaar en onze tegenstander
  3.    Wij spreken elkaar aan ?? óók op ongewenst gedrag
  4.    Wij helpen elkaar en zijn er voor elkaar
  5.    Wij zijn een voorbeeld voor elkaar en voor anderen
  6.    Wij discrimineren niet en maken geen onderscheid
  7.    Wij leveren een sportieve strijd
  8.    Wij voetballen samen met plezier
  9.    Wij houden Spirit samen schoon, heel en veilig
  10.  Wij zijn trots op Spirit