• Bestuur wijst vertrouwenspersoon sexuele intimidatie aan

  Voor een veilige sportomgeving maken we bij VV Spirit al jaren werk van ongewenst gedrag binnen en buiten de lijnen. Voor komend seizoen heeft het bestuur besloten specifiek aandacht te vragen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omdat dit bij iedere sportclub kan plaatsvinden, heeft het bestuur de taak de kans hierop zo klein mogelijk te maken.

  VV Spirit heeft een door NOC*NSF getrainde en gecertificeerde vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangewezen. Onze VCP, Anita van Ast, is je aanspreekpunt voor zaken rondom vragen, vermoedens, twijfels of meldingen omtrent seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag (of een vermoeden daarvan) kan gaan over de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach en die je ervaart als onprettig, ongewenst en ongevraagd. 

  Voorkomen

  De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt niet alleen voor leden of ouders van jeugdleden, maar ook voor trainers, coaches, begeleiders en teamleden. Zo kan het ook gaan over de vraag of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is. 

  Vertrouwelijk

  De VCP is onderdeel van de Waarden en Normen Commissie en valt onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Alle informatie die de VCP ontvangt, wordt vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem behandeld. Zonder je toestemming wordt niemand op de hoogte gesteld. De VCP zal mensen niet persoonlijk begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, vindt dit plaats buiten de vereniging. Altijd met toestemming van de betrokkene(n). 

  Zo bereik je de VCP

  VV Spirit wil een plezierige en veilige sportvereniging zijn. Aarzel dan ook niet om melding te maken van (signalen van) seksuele intimidatie. Je VCP Anita van Ast is bereikbaar via: 

  Telefoon: 06 - 40731527

  e-mail: vertrouwenspersoon@vvspirit.nl 

  Je kunt ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met vragen of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 ?? 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).