• vv Spirit – Corona Protocol en Regelgeving op wedstrijddagen

  Met ingang van 25 september om 0.00 uur zullen er andere Corona maatregelen gelden op ons terrein. De voornaamsten zijn dat de 1,5 meter afstandsregel is komen te vervallen en dat er weer gebruik gemaakt mag worden van de kantine om consumpties en etenswaren te nuttigen, mits die persoon over een geldig CTB beschikt. Wanneer u dat niet heeft, mag u uw drankje en hapje wel ophalen in de kantine, deze dienen echter buiten (onder de overkapping of op het terras) genuttigd te worden. Er zullen steeksproefsgewijs controles worden uitgevoerd op mensen die zich in de kantine bevinden. In samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard zijn we tot de volgende richtlijnen gekomen:

   

  Activiteiten kunnen onder de richtlijnen van de gemeente Krimpenerwaard van start gaan. Richtlijnen voor de organisatie en voor de deelnemer vindt u hieronder. Wij vragen u deze richtlijnen goed kenbaar te maken bij de deelnemers van uw activiteit.

   

  Richtlijnen vanaf 25 september 00.00 uur

   

   De sport- en cultuuraccommodaties mogen als vanouds in gebruik genomen worden, 1,5m afstand houden is niet meer verplicht.

   

   Voor horeca, sportkantines, theaters en poppodia geldt dat zij met coronatoegangsbewijzen (CTB) moeten werken. Iedereen vanaf 13 jaar dient een coronatoegangsbewijs te tonen, vanaf 14 jaar gecombineerd met identiteitsbewijs. Dit met uitzondering van terassen en aparte afhaallocaties.

   

   Voor alle horeca (ook sportkantines) blijft een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

   

   Bij evenementen binnen zonder vaste zitplaats mag 75% van de reguliere capaciteit in gebruik worden genomen, waarbij het gebruik van CTB (gecombineerd met identiteitsbewijs) vanaf 14 jaar verplicht is.

   

   De beheerder van de horeca of organisator van het evenement is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen. Gedurende de activiteit wordt één contactpersoon aangewezen, die herkenbaar moet zijn als aanspreekpunt.

   

   Bij overtreden van de richtlijnen zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie.

   

   Gedurende de activiteiten is de organisatie zelf verantwoordelijk voor de handhaving. Hierbij kunnen de BOA’s alleen ondersteunen in noodsituaties, maar zij kunnen niet op voorhand worden ingezet.

   

  Extra toelichting

   

   Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een CTB gevraagd te worden:

   

  o hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom; o de ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd; o indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet CTB) wordt voldaan;

   

   Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;

   

   Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

   

  Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

   

  o Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geldt voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen; o Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie; o De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

  Voor horeca-sporten geldt dat:

   indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;

   indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.

   

  Wanneer er wel CTB nodig is:

   

   voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;

   

  Wanneer er geen CTB nodig is:

   

   voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;

   het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;

   

  Overige adviezen voor organisaties

   Waar mogelijk wel de 1,5 meter afstand houden.

   Wanneer gebruik gemaakt wordt van materialen, moeten voldoende desinfectiemiddelen beschikbaar gesteld worden door de organisatie.

   Waar mogelijk tussen activiteiten één kwartier te plannen, zodat minder deelnemers elkaars pad kruisen.

   Instrueer begeleiding over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier activiteiten kunnen uitvoeren.

   Communiceer de regels van de locatie met begeleiders en deelnemers..

   Instrueer horeca personeel / vrijwilligers hoe en waar de coronabewijzen te controleren wanneer nodig.

   Waar nodig zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor begeleiders.

   Hang de hygiëneregels op bij de ingang van de locatie en in herhaling op het terrein zelf.

   Zorg voor een duidelijke aanrijroute voor auto’s en fietsen dat begeleiders en deelnemers de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden.

   Zorg op het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij betreden of verlaten van de accommodatie.

   Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes).

   Volg in uitvoering van activiteiten zo veel als mogelijk ook het protocol wat is aangeboden door de bij hun bekende koepelorganisatie. (of koepel organisatie welke het beste aansluit bij de activiteiten welke worden georganiseerd)

 • Hoe werkt PiM – MijnPlek

  Ik wil graag registreren. Wat nu?

  Stap 1 – download de app

  De PiM app (zoek op PiM ID) is te vinden in zowel de Appstore voor iPhone/Apple als de Playstore voor Android telefoons. Hieronder staan de links direct naar de verschillende stores.

  Installatie

  Voer de volgende stappen uit:
  1. Zoek de PiM ID app in een van de stores op als het niet lukt met de bovenstaande links.
  2. Installeer de PiM app.
  3. Open de PiM app en volg eenmalig de stappen. Wij controleren je opgegeven mobiele telefoonnummer (via sms) en je emailadres door een code via de mail te versturen.
  4. Maak een pincode aan en geef tot slot akkoord voor toegang tot je camera zodat je kunt scannen.

 • Stap 2 - registreren

  Zodra je op het Spirit complex komt zal op het entree betaalhuisje een QR code hangen (zie hieronder). Scan deze met je PiM app.

  Wanneer je dit liever thuis doet doe dan de volgende stappen:

  Ga naar: https://vvspirit.checkin.mijnplek.nl of

  Scan de QR code en bij de ingang van het Spirit-complex en bevestig je Checkin.

  Heb je vragen? Neem contact op met info@pim.app en wij helpen je verder.