• Geschiedenis

 • De geschiedenis van Spirit begint op 27 oktober 1945, wanneer een aantal jongeren besluit een voetbalclub op te richten. Een besluit dat overigens niet zomaar kwam. Het idee voor een voetbalclub ontstond, doordat binnen een direkt na de oorlog opgerichte jeugdvereniging ook balspelen werden beoefend, o.a. korfbal. De overlevering wil nu, dat al snel met de beschikbare bal werd gevoetbald.

  Als oprichters kunnen aangemerkt worden 3 heren, te weten Jo de Hoop, Aris Maat en Aart Mourik

  alt alt alt

  J. de Hoop

  A. Maat

  A. Mourik

  Men zou dus kunnen stellen dat Spirit uit een jeugdvereniging is voortgekomen. Een man die destijds aan de wieg van de pasgeborene stond, is de heer Van Roekel, in die dagen onderwijzer aan de christelijke school in de Kromme. De jeugdvereniging was een initiatief van hem geweest en ook de pas opgerichte voetbalclub kon op zijn steun rekenen.

  alt

  Van Roekel

  Al een enkele maal is de naam Spirit gevallen, maar bij de start had men voor de fraaie naam Door Volharding Verkregen ofwel D.V.V. gekozen. Pas later is dit gewijzigd in Spirit omdat bij de aanvraag tot toelating als lid van de KNVB bleek, dat er al een club met een dergelijke naam bestond.

  De eerste grote opgave was een terrein te vinden waarop gevoetbald zou kunnen worden. Ook hierbij heeft de heer Van Roekel een actieve rol gespeeld, want na besprekingen met de toenmalige burgemeester Van Beeck Calcoen kreeg men de beschikking over een terrein van de firma Van Haaften. Dit terrein was gelegen aan de Zijde, het stuk grond waar, wat een toevalligheid, thans onze onze sponsors Goos Reclamemakers en Autobedrijf D. Spek zijn gevestigd. Na een grote inspanning om het veld speelklaar te krijgen, werd op 20 april 1946 de eerste wedstrijd gespeeld tegen een team uit de Breekade uit Krimpen. De wedstrijden werden met name op zaterdagmiddag of zaterdagavond gespeeld.Zaterdagmorgen werd immers nog als gewone werkdag ingevuld.

  In competitieverband werd voor het eerst gespeeld in de competitie 1947/1948. Dit was destijds in de Rotterdamse afdeling van de KNVB omdat in die dagen de afdeling Gouda nog niet voldoende deelnemers had voor een zaterdagcompetitie. De eerste officiele wedstrijd werd gespeeld tegen de vv. Grafabor en leverde een 5-1 nederlaag op.

  Startte men in 1946 met 24 leden, in 1948 speelde men reeds met twee elftallen in de competitie en was het ledenaantal opgelopen tot 43. De ontwikkeling van het ledental ziet er als volgt uit:

   

   

  Een echte kantine was er nog niet. Een kleedruimte was ingericht door middel van de afscheiding door enkele rietmatten bij "vrouw de Koning". Voor na de wedstrijd stond een kraan, een teil en een emmer klaar, zodat de spelers zich na afloop konden opfrissen. Als enige versnapering waren er koffie en een gevulde koek. Gras stond er nauwelijks op het veld, dus bij droogte zag men letterlijk geen hand voor ogen vanwege de enorme zandverstuivingen die plaatsvonden. Er moest gespeeld worden op blote voeten, want de ballen van net na de oorlog konden nog geen voetbalschoenen verdragen.

  Er waren uiteraard nog niet veel mensen met een auto. Bij uitwedstrijden werden de spelers dan ook vervoerd door een vrachtwagen van het transportbedrijf Goudriaan. Al jarenlang trouw sponsor van de club.

  In 1954 verscheen voor de eerste maal het clubblad onder de naam De Treffer. Doordat het huren van het veld aan de Zijde telkens aan een zijden draadje hing (het huurcontract was per jaar opzegbaar, en de gemeente kon het dus ieder jaar opzeggen. Bovendien mocht er slechts met dispensatie van de KNVB gespeeld worden). Op 25 juni1956 werd dan ook een verzoek van Spirit behandeld in de gemeenteraad tot de aanleg van een sportveld en een clubgebouw in het nieuwe plan Kerkweg Oost (thans het gebied rondom de Dekkerstraat, Julianastraat en Wilhelminastraat). Na lange tijd niets meer gehoord te hebben werd uiteindelijk in de Raad van 23 februari 1958 met 8 stemmen voor en 3 tegen ingestemd met de aanleg van 1 sportveld (het huidige veld 4) met parkeergelegenheid aan de Dekkerstraat. In dit zelfde besluit werd tevens gesteld dat Spirit zelf voor de bouw van een clubhuis moest zorgen. Op 24 mei 1960 werd de 1e paal geslagen van het clubgebouw door de toenmalige voorzitter, de heer I.C. de Rek. Op zaterdag 19 augustus 1961 werd het clubgebouw en sportveld officieel geopend door de Burgemeester, de heer Neet (inderdaad de vader van ons huidige bestuurslid, Jan-Hendrik)

  In 1969 wordt begonnen met de aanleg van een 2e voetbalveld (het huidige veld 3) en wordt het bestaande clubgebouw uitgebreid met een nieuwe vleugel, met daarin een bestuurskamer, een scheidsrechterslokaal en een bergruimte annex werkplaats.

  In juni 1970 wordt er een lichtinstallatie opgeleverd rondom het huidige veld 4. Hiermee konden toen ook ’s avonds trainingen gegeven worden. Ondertussen blijft de vereniging enorm groeien. Met name door het aanstellen van een professionele jeugdtrainer is de jeugdafdeling al snel uit zijn jasje gegroeid. Dit betekent dat men medio jaren ’70 al weer met ruimeproblemen te kampen had. Dit leidde ertoe dat op 24 juni 1977 de gemeenteraad instemde met het verzoek voor een uitbereiding van het sportcomplex met 2 nieuwe velden en een volledig nieuw clubgebouw. Pas op 15 augustus 1978 ging de 1e spa de grond in, waarmee de aanleg van de uitbreiding startte. Het nieuwe clubgebouw en kleedkamers werden weer in eigen hand gehouden. En op 14 februari 1981 kon dan uiteindelijk de eerste paal worden geslagen. Ondertussen kon met medewerking van de Tennisclub gebruik worden gemaakt van hun kleedkamers. U kunt zich de hilarische voorvallen voorstellen wanneer er 22 voetballers over het kleine bruggetje tussen veld 4 en de tennisbanen moesten lopen. Op 24 april 1982 wordt het volledig nieuwe complex geopend door Burgemeester J.G. de Zeeuw, en beschikt Ouderkerk over een zeer modern en representatief sportcomplex. Een maand later beleeft de vereniging iets unieks, namelijk het feit dat alle 4 C-elftallen tegelijk kampioen worden. Onze huidige voorzitter Henk Lammertse maakte destijds deel uit van het C1 elftal. In 1984 vindt de eerste F-pupillen (tegenwoordig JO7) wedstrijd plaats en wordt gestart met damesvoetbal. De f-jes voetballen nog steeds in grote getale. In 2016 is weer voorzichtig gestart met meisjesvoetbal, en nu, in 2017 hebben we ook weer een senioren dames elftal. Thans voetballen er gelukkig ook vele meisjes gewoon tussen de jongens in gemengde elftallen en in aparte meisjesteams. In juni 2018 heeft zich het 100e meisje als lid aangemeld. De groei van d emeisjesafdeling heeft zich tot op de dag van vandaa gestaag voortgezet. Momenteel zijn er in praktisch iedere leeftijdscategorie en spelen meisjes vanuit de gehele regio Groot-Rotterdam wekelijks hun wedstrijden en trainingen bij Spirit. Momenteel spelen er al bijna 250 dames en meisjes bij Spirit.  

  Heel veel (onderhoud)werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen leden. Iets wat ook weer in andere projecten later terugkomt, zoals de uitbreiding van het aantal kleedkamers 9 t/m 12 en de bouw van de prachtige tribune in 2005. Met de aanleg van het kunstgrasveld in 2003 en een 2e kunstgrasveld in 2013 hebben we momenteel een prachtig complex die met alle clubs in de regio kan wedijveren. In 2017 is het complex uitgebreid met nog eens 5 kleedkamers, een nieuwe verzorgingsruimte en een opslag en winkel voor kleding en spelmaterialen. Veelal wordt ons complex een van de mooiste en gezelligste amateurcomplexen van Nederland genoemd. De sfeer "ademt voetbal".

  De vereniging Spirit heeft altijd de beschikking gehad over een enorme groep vrijwilligers. Hierbij valt te denken aan terreinknechten, bar- en keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, jeugdleiders, trainers, bestuurders, commissieleden, waspersoneel, actiecommissie, noem maar op. Ieder jeugdlid, en dat zijn er nogal wat, kan minimaal 2 maal per week training krijgen. Daarnaast beschikken wij over een Voetbalschool waar bijvoorbeeld techniektraining, ukkenleague (voetbal voor 5 en 6 jarigen), zomerclinics, etc. worden verzorgd. De voetbalschool maakt onderdeel uit van de vereniging maar verzorgt de niet-reguliere zaken.

  De Spirit-geschiedenis kenmerkt zich door langzittende bestuurders. De heer I.C. de Rek heeft maar liefst 27 jaar in het bestuur gezeten, van 1950 tot 1977 het jaar waarin hij plotseling overleed, waarvan de laatste 25 jaar als voorzitter. De heer I.C. de Rek is tevens ons allereerste erelid. Nadien zijn er nog vele Ereleden en Leden van Verdienste door de Algemene Ledenvergadering Benoemd.

  De totaallijst van ereleden en leden van verdienste kunt u zien via deze link:

  Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Vanaf de oprichting ziet het dagelijks bestuur er als volgt uit:

  Voorzitter

  Secretaris

  Penningmeester

  1945-1948: 
  J. Horsman

  1945-1947: 
  J. De Hoop

  1945-1949: 
  J. Van Leeuwen

  1948-1950: 
  M. Neef

  1947-1949: 
  A. Verweij

  1949-1957: 
  R. De Mik

  1950-1951: 
  H. Van Weelde

  1949-1962: 
  A. Maat

  1957-1966: 
  G. Heuvelman

  1951-1952: 
  J. Otterspeer

  1962-1974: 
  R. Visser

  1966-1967: 
  A. De Jong

  1952-1977: 
  I.C. de Rek

  1974-1977: 
  P.G. den Boer

  1967-1988: 
  H. Lammens

  1977-1991: 
  P.G. den Boer

  1977-2010: 
  S. Van Kooten

  1988-1996: 
  M. De Jong

  1991-1997: 
  P.N. Zanddijk

  2010-2021: 
  W. Visser

  1996-1997: 
  H.C. Advocaat

  1997-2007: 
  H.C. Advocaat

  2021- :

  Sandra Kooij - Van Duijvendijk

  1997-2007: 
  J.C. Kwakernaak

  2007-2011: 
  J. Maat

   

  2007-2013: 
  Th. Van Zwienen

  2011-: 
  A.H. Lammertse

   

  2013-:
  R. Boers

  De ontwikkeling van sponsoring in de sport heeft ook een enorme vlucht genomen. Zo ook bij Spirit. In de 60’er jaren werd een voorzichtige start gemaakt met wat reclamebordjes langs het hoofdveld, en in 1985 wist men trots te melden dat er maar liefst 30 borden het hoofdeld sierden. In 2018 zijn er naast bijna 200 borden ook shirtsponsors, adverteerders, balsponsors, weblink sponsors, een ondernemersclub OVVS en een Club van 50. Hiermee worden de vele activiteiten en doelstellingen van de vereniging mede mogelijk gemaakt. Doelstellingen die liggen op het gebied van prestaties, normen- en waarden, jeugdbeleid en onafhankelijkheid.

  Die presentaties zijn altijd opmerkelijk geweest bij Spirit. Veel jeugdelftallen spelen op een hoog niveau, en ook de senioren spelen al vele jaren op een zeer respectabel niveau. Hoogtepunten van het 1e elftal waren de jaren 1978-1986, waarin men uitkwam in de 2e klasse, het op dat moment een na hoogste amateurniveau (er was nog geen top- en hoofdklasse). Bekende spelers uit die tijd waren Jan de Vrij (vader van huidig Inter Milan en Oranje speler Stefan), Adri Vis, Gert Visser (wie kent hem niet, al vele jaren actief in allerlei functies), Jan de Jong (thans vooral bekend als verantwoordelijke van de baractiviteiten), Rook Vuijk, Gert van de Heul en Rob Butter. Een ander hoogepunt, hoewel zeer kortstondig, was de promotie naar de 1e klasse in 2008, na een jaar eerder ook al naar de 2e klasse te zijn gepromoveerd. Beide kampioenschappen kwamen tot stand onder leiding van trainer Cees van der Poel.

  Spirit is een ambitieuze maar vooral gezellige, fatsoenlijke en eerlijke vereniging. Dat was zo de afgelopen 75 jaar, en dat zal het ook de komende 75 jaar zijn. Als sportieve spil voor niet alleen de Ouderkerkse maar voor de gehele Krimpenerwaardse gemeenschap.

  In 2018 werd de Damesvoetbal-tak serieus ontwikkeld. Het bestuur was van mening dat een damesvoetbalafdeling alleen succesvol kan zijn wanneer je het seieus aanpakt. Dat wil zeggen zowel in facilitaire als sportieve zin zal je geen onderscheid moeten maken dus mannen en vrouwen. Dit heeft geleid tot een bijzonder succesvolle ontwikkeling en in het seizoen 2022/2023 kon de 250 dame/meisje als lid worden ingeschreven. In het seizoen 2022/2023 promoveerde het 1e damesteam zelfs naar de 1e klasse.

  In de periode 2018-2020 is een nieuw jeugdbeleidsplan ontwikkeld, waarbij duidelijk is gekozen voor een combinatie van prestatief en recreatief voetbal. Het prestatieve vraagt niet alleen meer van de spelers/speelsters maar ook van de trainers en begeleiding. Dit nieuwe beleid heeft er voor gezorgd dat vanaf het seizoen zowel de JO19, JO17 als JO15 in de landelijke divisies uitkomen. In het seizoen 2023/2024 is de JO19-1 zelfs kampioen geworden van de Landelijke 2e divsie. Een uniek moment in de geschiedenis van Spirit. Her eerste damesteam behaalde in dit seizoen zelfs de finale van de KNVB-beker.  

   

  HET EERSTE ELFTAL

  VERBLIJF IN DE 4E KLASSE (1955 - 1969)

  Vanaf het seizoen 1955-1956 speelt Spirit 1 onafgebroken in de KNVB. Een unieke prestatie! Vanaf de oprichting tot het seizoen 1951-1952 speelde Spirit in de GVB. In het seizoen 1951-1952 werd er echter ook een feestje gevierd. Spirit behaalde het afdelingskampioenschap in de eerste klasse van de GVB. Er volgde promotie naar de vierde klasse van de KNVB.

  alt

  Helaas was dit van korte duur. Het volgende seizoen was er een dat volgens de overlevering niet erg succesvol is geweest. In de laatste wedstrijd van de competitie tegen ASWH moest worden aangetreden met 7 spelers van het tweede team.

  Op 7 mei 1955 werd Spirit kampioen van de afdeling Gouda in de wedstrijd Rijnstreek-Spirit (1-4) en promoveerde zo voor de tweede maal naar de 4e klasse van de KNVB. Tot op heden zal Spirit in de KNVB spelen. De eerste competitiewedstrijden in de vierde klasse leverden wedstrijden op tegen ondere andere Zwart-Wit ‘28 en Noordwijk. De ploeg wist zich in dat eerste jaar uitstekend te handhaven. Vanaf het seizoen 1955-1956 tot en met het seizoen 1968-1969 werd onafgebroken in de vierde klasse gespeeld. Spirit eindigde in deze jaren vaak als middenmotor. Dat er in deze klassen ook behoorlijk gereisd moest worden moge blijken uit het volgende krantenbericht:

  "Nunspeet bezat zelfs een tribune en speelde met rugnummers, iets wat in Ouderkerk nauwelijks bekend was". Helaas werd de verre uitwedstrijd met 4-0 verloren".

  Op 16 april 1966 hing het vierde klassersschap aan een zijden draadje. In een wedstrijd tegen de uiteindelijke kampioen UNICUM moest een punt gehaald worden. Dat lukte onder toeziend oog van 1500 toeschouwers (1-1)!

  VERBLIJF IN DE 3E KLASSE (1969-1978)

  Op 10 mei 1969 werd Sprit kampioen in de vierde klasse door het resultaat in de wedstrijd MVV'58 tegen Haaften (1-0). Spirit had zelf op 19 april zijn laatste wedstrijd gespeeld eveneens tegen Haaften en met 1-0 verloren. Haaften moest daarna nog tweemaal spelen en kon zelfs voor Spirit eindigen als zij tweemaal zouden winnen. Zij speelden echter eenmaal gelijk en verloren de laatste wedstrijd. Op 30 augustus 1969 opende Spirit de competitie in de derde klasse.

  alt

  Spirit's kampioensteam in seizoen 1968-1969

  In de derde klasse werd vanaf het seizoen 1969-1970 negen seizoenen lang gespeeld. Spirit was een redelijke stabiele derde klasser en eindigde in deze jaren vaak als middenmotor.

  Aan het einde van het seizoen 1976-1977 hing het derde klasserschapschter aan een zijden draadje. Een beslissingswedstrijd op het terrein van Capelle was nodig en tegen Vlaardingen handhaafde de ploeg zich op het nippertje. De ploeg won uiteindelijk na verlenging met 3-1.

  VERBLIJF IN DE 2E KLASSE (1978-1986)

  Het seizoen hierna promoveerde Spirit onder leiding van trainer Dik van der Burg naar de tweede klasse. Lange tijd had de ploeg de leiding in deze klasse maar moest uiteindelijk het kampioenschap aan Bolnes laten. Omdat er in dat jaar twee promotieplaatsen te verdienen waren, kon Spirit zich toch opmaken voor de tweede klasse. Spirit promoveerde dat jaar met een puntenaantal van 32. Een fors aantal.

  alt

  De formatie die de promotie bewerkstelligde

  In hetzelfde seizoen werd ook Spirit 2 kampioen en promoveerde zo naar de reserve tweede klasse van de KNVB.

  Spirit speelde zijn eerste wedstrijd in de tweede klasse in het seizoen 1978-1979 tegen SV'35 en verloor met 2-1. Uiteindelijk eindigde de ploeg als vijfde met 24 punten uit 24 wedstrijden. Een redelijk resultaat in een debutantenrol. Mooie wedstrijden, die nu als klassiekers te boek staan, werden dat jaar gespeeld. Een prachtige 5-1 thuisoverwinning op Katwijk staat bij velen nog vers in het geheugen.

  Spirit speelde vanaf het seizoen 1978-1979 tot en met het seizoen 1985-1986 in de tweede klasse. Ook in de tweede klasse behaalde Spirit redelijke resultaten. Heel vaak werd een seizoen afgesloten met 1 punt gemiddeld en dat was voor Spirit een uitstekend resultaat.

  VERBLIJF IN DE 3E KLASSE (1986-1995)

  Vanaf het seizoen 1986-1987 acteerde Spirit weer in de derde klasse en in deze jaren zat Spirit toch weer redelijk vaak in de hoogste regionen van de ranglijst. In het seizoen 1989-1990 werden de periodekampioenschappen ingevoerd en in januari 1991 werd Spirit zelfs periodekampioen. Helaas werd in de nacompetitie tegen HBSS verloren en promoveerde Spirit niet.

  VERBLIJF IN DE 2E KLASSE (1995-1996)

  Uiteindelijk lukte het in het seizoen 1994-1995 om weer het tweede klasserschap te behalen. Onder leiding van trainer Harry Loerts werd het kampioenschap in de derde klasse binnengehaald. Prachtig om in het jubileumjaar zo'n prestatie neer te zetten. Een mooier cadeau aan de vereniging konden de spelers niet geven.

  alt

  De succesformatie uit 1994-1995

  In het seizoen 1995-1996 wist Spirit zich net niet te handhaven in de tweede klasse. In een loodzware klasse degradeerde Spirit na een slechte start en een uitstekende eindsprint uiteindelijk toch. In de eindsprint werden enkele uitstekende wedstrijden gespeeld.  Wedstrijden als Spirit-Rijnsburgse Boys (3-2) zullen de geschiedenis ingaan als historische overwinningen.

  VERBLIJF IN DE 2E KLASSE** (1996-2000)

  Ondanks goed spel en overwinningen is de realiteit dat Spirit in het seizoen 1996-1997 toch weer uitkomt in de tweede klasse. Er is namelijk een hoofdklasse geintroduceerd in het zaterdagvoetbal. Hierdoor schuiven de ploegen een klasse op. Onder leiding van Ton Wickel werden twee periode- kampioenschappen binnengehaald, maar uiteindelijk werd er niet gepromoveerd. Het tweede en derde elftal wisten wel kampioen te worden en te promoveren. Hierdoor komen er nu twee elftallen uit in de reserve 1e klasse. Wat een prestatie!

  Het seizoen 1997-1998 werd dus weer doorgebracht in de tweede klasse. Onder leiding van trainer Wim van Til werd het een moeizaam seizoen dat wordt afgesloten met een negende plaats.

  De seizoenen 1998-1999 en 1999-2000 verliepen voor Spirit 1 uiterst moeizaam. Veel spelers verlieten Spirit om het hogerop te proberen en zochten hun heil bij onder andere Capelle. Door deze ontwikkeling verzwakte Spirit behoorlijk en dit leidde zelfs tot degradatie uit de tweede klasse in het seizoen 1999-2000.

  VERBLIJF IN DE 3E KLASSE (2000-2001)

  In het seizoen 2000-2001 deed Spirit 1 wat vooraf gehoopt was, men promoveerde weer naar de 2e klasse. Na op de laatste speeldag de koppositie uit handen gegeven te hebben, bracht de nacompetitie uiteindelijk de verdiende promotie.

  VERBLIJF IN DE 2E KLASSE (2001-2002)

  Helaas lukt het Spirit 1 zich niet te handhaven in de tweede klasse, na een enorm slechte reeks na de winterstop volgde een onvermijdbare degradatie naar de 3e klasse.

  VERBLIJF IN DE 3E KLASSE (2002-2007)

  De eerste twee seizoenen in de 3e Klasse verbleef Spirit in de middenmoot. In het seizoen 2004-2005 had Spirit 1 voor het eerst weer een serieuze kans om terug te keren naar de 2e klasse. Sportlust'46 1 bleek te sterk, maar Spirit 1 eindigde als 2e, waardoor een plaats in de nacompetitie werd afgedwongen. Spirit bereikte daarin de finale, maar moest de overwinning laten aan Jodan Boys 1. Een seizoen later wist Spirit opnieuw een plaats in de nacompetitie te veroveren. Daarin werd het vlak voor de finale onverwacht uitgeschakeld en zo waren deze twee doelpuntrijke seizoenen niet voldoende om te promoveren. Spirit 2 eindigde in het seizoen 2005-2006 na een uitstekend seizoen op de 1e plaats in de Res. 1e Klasse, maar ook DOTO 2 wist evenveel punten te behalen. In de beslissingswedstrijd die daarop volgde werd Spirit 2 geklopt en miste daardoor promotie naar de allerhoogste afdeling voor reserve teams. In het seizoen 2006-2007 doet Spirit het opnieuw goed en nu weet de ploeg wel het kampioenschap binnen te halen. Met 53 punten en slechts een nederlaag werd de ploeg van Kees van der Poel terecht kampioen.

  VERBLIJF IN DE 2E EN 1E KLASSE (2007-2010)

  Promovendus Spirit denkt in het seizoen 2007-2008 in de 2e Klasse goed mee te kunnen doen, maar een kampioenschap was geen doelstelling. In een evenwichte competitie staat Spirit in de winterstop echter goed genoteerd in het linkerrijtje en had het al de 1e periodetitel veroverd. Na de stop bleek Spirit vervolgens moeilijk te kloppen en won het bijna al haar wedstrijden, zodat de ploeg voor de 2e achtereenvolgende keer kampioen werd en zo knap na één seizoen meteen doorstoot naar de 1e Klasse.
  Na twee jaar van ongekend competitiesucces kent Spirit twee zeer slechte seizoenen. Met degradatie uit de 1e Klasse in het seizoen 2008-2009 werd vooraf rekening gehouden, maar dat de ploeg een seizoen later in de 2e Klasse opnieuw zou degraderen had de club niet verwacht. Even leek de club nog via de nacompetitie degradatie te kunnen ontlopen, maar Spirit liet de kans op handhaving tot twee keer toe liggen.

  VERBLIJF IN DE 3E KLASSE (2010-2011)

  Degradant Spirit wist meteen het jaar daarop onder leiding van trainer Patrick van Loo en met als aanvoerder Yuri Bazen meteen weer te promoveren. In de laatste wedstrijd tegen Zuiderpark werd met zeer ruime cijfers gewonnen. Promotie naar de 2e klasse volgde. Beelden van de kampioenswedstrijd kunt u zien onder aan deze pagina.

  VERBLIJF IN DE 2E KLASSE (2011-2017)

  Promovendus Spirit kon in de eerste 2 seizoenen geen potten breken. Trainer Van Loo vertrok en werd vervanger door kampioenetrainer Kees van der Poel. Onder zijn leiding werd het vlaggenschip van Spirit 8e, 2e, 6e en 9e. Vooral in het 2e seizoen zaten we middels de nacompetitie dicht bij een promotie naar de 1e klasse. RCL uit Leiderdorp wist de onderlinge strijd echter te winnen. In het seizoen 2016/2017 werd Warry van Wattum de nieuwe trainer. Helaas werkte de chemie tussen de spelers en de trainers onvoldoende en werd er in dit seizoen met 1 punt te weinig gedegradeerd. een teruggang naar de 3e klasse werd gezien als een van de sportieve dieptepunten van de club.

  VERBLIJF IN DE 3E KLASSE (2017-2018)

  Het 1e jaar van kersverse hoofdtrainer Richard van Cappellen gaat de historie in als een van de vele hoogtepunten van Spirit. Maar liefst 7 selektiespelers waren vertrokken of gestopt en dus was trainer Van Cappellen genoodzaakt veel nieuwe spelers in te passen. Dat hier veel spelers uit de succesvolle O19-1 van het seizoen 2016-2017 bij zaten was niet opmerkelijk. Van Cappellen was immers eerst hun trainer en dit was een zeer talentvolle groep. Met deze 18- en 19 jarigen aangevuld met wat spelers van begin 20 en 2 "routiniers"  van boven de 25, werd een aarzelende start gemaakt van de competitie. Voor de winterstop werd veel met 1 doelpunt verschil verloren. Na de winterstop (en het bijbehorende trainingskamp in Marbella) kwam de ommekeer en won het talent het van het gemis aan ervaring. Na het veroveren van de 2e plaats (na kampioen Kethel-Spaland) en de 3e periode, werd middels wedstrijden tegen Binnemaas (thuis) en VDL (uit) de finale in een thuiswedstrijd tegen het Rotterdamse Rijnmond Hoogvliet Sport afgedwongen. In een wedstrijd geleid door oud Eredivisie scheidsrechter Roelof Luinge en bezocht door ca. 1500-2000 toeschouwers werd middels een afgetekende 5-1 overwinning promotie terug naar de 2e klasse afgedwongen. De explosie van vreugde na afloop tekende de blijheid van het wegpoetsen van de schaamte voor de degradatie het jaar daarvoor. 

  VERBLIJF IN DE 2E KLASSE (2018- )

  Na de promotie werd in het 1e jaar on de 2e klasse meteen en keurige 5e plaats behaald onder leiding van hoofdtrainer Richard van Cappellen. Het seizoen daarop brak na 17 wedstrijden de Coronoa-pandemie uit en werden alle competities in Nederland stilgelegd. De competitie werd ook iet afgemaakt. Ook het seizoen daarop werd er niet in competitieverband gespeeld. Wij waren al blij dat er op zaterdag trainingen en spelvormen (let op 1,5 meter afstand!) gegeven konden worden en hiervan werd gretig gebruik gemaakt. De ledenaanwas was zelfs groot omdat het voor de jeugd een van de weinige zaken was waar ze aan mee konden doen. In het competitiejaar 2021/2022 werd wederom eem keurige 5e plaats behaald en door het winnen van een periodetitel werd zalfs nacompetitie afgedwongen. De 1e wedstrijd was een uitwedstrijd tegen 1e klasser Heinenoord. En ondanks een beter veldspel, werd er toch verloren. Het seizoen daarop (2022/2023) werd zelfs een prachtige 2e plaats behaald in de competitie. Ook dit jaar werd daardoor nacompetitie behaald, maar ook hierin werd de 1e wedstrijd tegen een 1e klasser (thuis tegen Den Hoorn) verloren. 

   

   

  OVERZICHT RUIM 60 JAAR SPIRIT IN DE KNVB

  In het volgende overzicht staan de prestaties van Spirit 1 op een rijtje.

  Seizoen gespeeld gew. gel. ver. pnt. v - t pl.
                 
  4e klasse              
  1955-1956 20 10 1 9 21 43-41 6e
  1956-1957 18 6 4 8 16 43-46 8e
  1957-1958 20 8 4 8 20 45-42 7e
  1958-1959 18 7 3 8 17 45-54 7e
  1959-1960 20 9 3 8 21 41-29 4e
  1960-1961 20 7 2 11 16 42-45 8e
  1961-1962 18 9 1 8 19 40-29 5e
  1962-1963 17 9 1 7 19 38-43 4e
  1963-1964 19 8 3 8 19 37-42 6e
  1964-1965 18 7 7 4 21 44-30 4e
  1965-1966 16 1 8 7 10 19-35 8e
  1966-1967 18 7 4 7 18 32-28 4e
  1967-1968 24 15 2 7 32 61-42 4e
  1968-1969 20 15 1 4 31 45-20 1e
                 
  3e klasse              
  1969-1970 22 5 7 10 17 28-39 10e
  1970-1971 22 6 10 6 22 21-23 7e
  1971-1972 22 9 6 7 24 25-25 5e
  1972-1973 20 9 3 8 21 36-32 5e
  1973-1974 22 9 6 7 24 29-26 5e
  1974-1975 20 8 4 8 20 33-40 7e
  1975-1976 22 7 5 10 19 24-21 7e
  1976-1977 20 3 9 8 15 17-26 10e
  1977-1978 22 15 3 4 33 37-13 2e
  -              
  2e klasse              
  1978-1979 24 9 6 9 24 30-34 5e
  1979-1980 24 8 8 8 24 39-28 6e
  1980-1981 24 9 8 7 26 38-28 4e
  1981-1982 24 9 5 10 23 33-37 7e
  1982-1983 24 7 10 7 24 34-35 7e
  1983-1984 22 7 7 8 21 35-39 7e
  1984-1985 22 8 6 8 22 35-33 8e
  1985-1986 22 4 7 11 15 19-38 11e
  -              
  3e klasse              
  1986-1987 22 8 8 6 24 27-21 3e
  1987-1988 22 10 6 6 26 25-22 3e
  1988-1989 22 7 8 7 22 22-25 7e
  1989-1990 22 7 11 4 25 28-28 6e
  1990-1991 22 8 6 8 22 27-29 7e
  1991-1992 22 8 7 7 23 36-31 6e
  1992-1993 22 7 5 10 19 33-41 8e
  1993-1994 22 9 6 7 24 40-32 8e
  1994-1995 22 14 6 2 34 49-24 1e
  -              
  2e klasse              
  1995-1996* 22 6 4 12 22 37-49 10e
  -              
  2e klasse**              
  1996-1997 22 10 7 5 37 47-29 4e
  1997-1998 22 6 5 11 23 28-36 9e
  1998-1999 22 7 3 12 24 31-47 10e
  1999-2000 22 6 1 15 19 25-47 12e
  -              
  3e klasse              
  2000-2001 22 13 4 5 43 37-16 2e + periode
  -              
  2e klasse              
  2001-2002 22 5 3 14 18 23-49 11e
  -              
  3e klasse              
  2002-2003 22 9 6 7 33 35-28 5e
  2003-2004 22 7 9 6 30 32-21 7e
  2004-2005 22 12 6 4 42 69-43 2e + periode
  2005-2006 20 11 2 7 35 53-30 4e + periode
  2006-2007  22  16  53  60-22  1e + periode
  -              
  2e Klasse              
  2007-2008  22  14  44  44-24  1e + periode
  -              
  1e klasse              
  2008-2009  22  15  13  22-47  11e, nacompetitie 
  -              
  2e klasse              
  2009-2010  22  12  20  27-39  11e, nacompetitie 
  -              
  3e klasse              
  2010-2011 26 17 2 7 53 80-32 1e
                 
  2e klasse              
  2011-2012 26 10 6 10 36 45-43 7e
  2012-2013 26 9 6 11 33 38-40 8e
  2013-2014 26 16 3 7 51 50-42 2e + periode
  2014-2015 26 11 5 10 38 51-40 6e
  2015-2016 26 10 5 11 34 (-1) 60-47 9e
  2016-2017 26 6 10 10 28 42-52 13e
                 
  3e klasse              
  2017-2018 26 17 2 7 53 67-23  2e, periodekampioen en promotie
                 
  2e klasse              
  2018-2019 26 13 5 8 44 56-38 5e
  2019-2020 17 7 7 28  20-13  5e cmp niet afgemaakt 
  2020-2021              comp. niet gespeeld
  2021-2022  26  14  5  7  47  53-30  4e + periode
  2022-2023  24  16  2  6  50  60-25  2e + periode

   

  * Vanaf het seizoen 1995-1996 levert een overwinning drie punten op i.p.v. twee punten.
  ** Vanaf het seizoen 1996-1997 is door de introductie van de hoofdklasse in het zaterdagvoetbal de tweede klasse veranderd in de eerste klasse, de derde klasse in de tweede klasse, enz.