• In memoriam Hans Boere

  Ons bereikte het droevige bericht dat Hans Boere afgelopen week op bijna  90- jarige leeftijd is overleden.

  Hans was gedurende een enorm aantal jaren en in vele gedaanten als vrijwilliger bij Spirit betrokken en dat tot op zeer hoge leeftijd.

  Al vanaf de zeventiger jaren, toen het gezin Boere in Ouderkerk kwam wonen , kwam hij bij de club enigszins via zijn zoon maar ook vanwege zijn neefjes Remco en Jeroen die in de jeugd speelden en jarenlang was hij jeugdtrainer en - leider. Maar hij heeft nog veel meer voor Spirit gedaan , weinigen zullen nog weten dat hij bij de nieuwbouw in de tachtiger jaren zo ongeveer de gehele elektriciteit en verlichting voor zijn rekening nam en dat hij bij latere modernisering daarvan ook steeds betrokken was.


  Nog niet zo heel lang geleden , hij was de tachtig al gepasseerd , heeft hij met een oud-collega nog de gehele LED verlichting bij de renovering van de kantine geïnstalleerd.
  Hans was een bescheiden en zeer aimabel man van het type onzichtbare maar ook onmisbare vrijwilliger.

  Toch zullen ook de wat jongere leden hem nog wel herinneren als degene die ,weer of geen weer , tijdens de pupillentraining op woensdagmiddag met de  keepertjes aan de gang  was .

  Ook was hij elke maandag present bij de “ schoonmaakploeg “ die park en gebouwen na het weekend weer piekfijn in orde maakt. Een kleine tweetal jaren geleden was Hans door zijn ziekte gedwongen zijn activiteiten te beëindigen en dat ging hem zichtbaar aan het hart.

  Woensdagavond van 20.00-20.30 is er gelegenheid tot condoleren in uitvaartcentrum De Olm in Krimpen a/d IJssel. Hans zal a.s. donderdag in besloten kring worden gecremeerd. Woensdag zal de rouwstoet met Hans tussen 15.30 en 16.00 uur nog 1 maal het Spirit-terrein oprijden, om afscheid te nemen van zijn club.

  Spirit is Hans heel veel dank verschuldigd en wenst zijn echtgenote en verdere familie alle sterkte toe.

  Bestuur en leden v.v.Spirit