• Nieuw Beleidsplan 2018/2020

    Op de laatste ledenvergadering heeft het bestuur van Spirit het beleidsplan 2018-2020 gepresenteerd. Het beleidsplan bestaat uit een voetbaltechnisch deel en een deel waarin de overige beleidsterreinen (bijvoorbeeld: sponsoring, nevenactiviteiten, kantine, accommodatie, etc). zijn opgenomen. Per onderdeel staan o.a. de visie, doelstellingen en de ambities beschreven. Met dit beleidsplan willen we graag gericht in de komende jaren Spirit weer een stapje verder brengen. Het beleidsplan is niet statisch, wat betekent dat gedurende de uitvoering (mineure) wijzigingen kunnen plaatsvinden.
    Hiernaast is voor de jeugd nog een apart jeugdvoetbalbeleidsplan opgesteld, waarin Spirit de uitgangspunten voor het opleiden van de eigen jeugdspelers heeft benoemd. Verder zijn per leeftijdscategorie de leerdoelstellingen beschreven. 
    Het bestuur wil graag de komende jaren uitvoering geven aan dit beleidsplan door met de acties die in het Actieplan zijn opgenomen met elkaar aan de slag te gaan.