• Jubileumweekend nu definitief vastgesteld op 13/14 mei 2022

    In oktober 2020 bestond onze club 75 jaar. Hiervoor hadden we een prachtig jubileumweekend georganiseerd, maar helaas gooide het Corona virus roet in het eten. Aanvankelijk was het de bedoeling het jubileumweekend exact 1 jaar op te schuiven naar hert laatste weekend van dit jaar. Doordat de maatregelen die verband houden met het virus toch langer hebben aangehouden, dan wij tevoren hadden ingeschat, wordt de aanlooptijd voor de organisatie voor een echt leuk jubileumweekend nu wel heel erg kort. Bovendien zij we tot op de dag van vandaag nog niet helemaal zeker dat het virus in de herfst van 2022 ook volledig is verdwenen c.q. dat voldoende mensen immuun zijn om een feest voor iedereen te vieren.

    Het bestuur van vv Spirit heeft dan ook besloten het jubileumweekend definitief te verplaatsen naar het weekend van 13/14 mei 2022. Tijdens deze dagen zullen vele activiteiten georganiseerd worden voor alle leeftijden en voor een ieder die een warm hart heeft voor Spirit. We kunnen in ieder geval een jaar langer doorsparen om echt iets onvergetelijks neer te zetten!