• Kantine en terras vanaf 5 juni weer beperkt open

  Nu de beperkingen m.b.t. horeca er steeds meer af gaan, hebben wij als bestuur besloten om vanaf 5 juni, niet geheel toevallig gelijk met de aanvang van de Regiocup wedstrijden, onze kantine en terras weer open te stellen. Conform de richtlijnen van de overheid en de KNVB zal dit primair voor de spelende teams en begeleiding zijn. Wij willen benadrukken dat de opening van 5 juni a.s. een soort van pilot is, welke op 8 juni geëvalueerd zal worden. Hierbij zullen wij beoordelen of dat de gelende richtlijnen op de juiste wijze zijn opgevolgd. In het kort gelden de volgende regels:

  • Van de thuisspelende teams mogen geen supporters/ouders het terrein op, om naar de wedstrijden te kijken;
  • Bij binnenkomst dient een ieder zich te registreren d.m.v. de zogenoemde PIM-app dan wel inschrijving in het daarvoor klaarliggende inschrijfboek;
  • Openingstijden zijn van 8.00-18.00 uur
  • Na 18.00 uur wordt een ieder geacht het terrein te verlaten
  • Wij vragen een ieder zich aan de geldende looproutes te houden
  • De keuken is gesloten
  • Zelf meegebrachte muziek/speakers in de kantine en op het terraszijn ten strengste verboden (zoals altijd trouwens)
  • Er mag niet gestaan worden in de kantine en/of het terras (ieder dient een zitplaats in te nemen)
  • Ook in de kantine zullen de loop- en wachtlijnen gerespecteerd dienen te worden
  • Zelf meegebrachte consumpties zijn (zoals altijd wanneer de kantine geopend is) ten strengste verboden en zullen worden ingenomen
  • Er mogen maximaal 50 mensen in de kantine en 50 mensen op het terras zitten. Hiervoor zullen voldoende stoelen neergezet worden.
  • Wanneer alle stoelen bezet zijn, kunt u dus helaas geen gebruik maken van de kantinefaciliteiten
  • Om een ieder een kans te geven een drankje te kunnen nuttigen vragen ij teams maximaal een uur na de wedstrijd op het terras of in de kantine te verblijven.

  Wij gaan ervan uit dat vorenstaande aanwijzingen gerespecteerd zullen worden. Wanneer dit onverhoopt niet mocht lukken, zullen wij genoodzaakt zijn de kantine en het terras vanaf 12 juni toch weer te sluiten. Wij gaan ervan uit dat dit niet nodig zal zijn. Voor het overige verwijzen wij u naar onze informatie op de speciale Corona pagina op onze website www.vvspirit.nl/corona-maatregelen

  Hier vindt u ook alle informatie over de PIM-app en de looproutes.