• Nieuw rooster vrijwilligerspoule

    Sinds een aantal jaren werken we bij Spirit met een zogenoemde vrijwilligersregeling, waarbij ieder spelend lid vanaf 16 jaar bepaalde taken (waarvoor een voorkeur mag worden uitgesproken) dient uit te voeren. Ook kan het lid vooraf kiezen voor afkoop voor een bedrag van €75.

    Het rooster voor de 1e helft van komend seizoen is nu klaar. Dit rooster alsmede het uitvoeringsreglement kunt u hier (https://www.vvspirit.nl/nieuw-vrijwilligersbeleid-spirit) vinden.

    In vergelijking met vorig seizoen is er 1 kleine wijziging: wanneer u ingedeeld staat, maar niet wordt opgeroepen, krijgt u de helft van de toe te wijzen punten dan wanneer u de taak gewoon uitvoert.