• Nieuw rooster vrijwilligerspoule

    Het nieuwe rooster dat geldt voor de 2e helft van het seizoen 2022-2023 staat nu online. Ga naar de website van Spirit en klik op de rode button “vrijwilligersregeling en rooster” of op de link: https://www.vvspirit.nl/nieuw-vrijwilligersbeleid-spirit

    Zoals bekend ben je verplicht de ingedeelde taak uit te voeren. Kan je niet, dien je zelf voor een vervanger te zorgen. Dat mag iemand zijn uit je eigen team, maar ook een (groot-)ouder, broer of zus. Je taak met iemand ruilen in het rooster is uiteraard ook mogelijk. Geef wel even aan als je zelf niet komt maar iemand anders op vrijwilligers@vvspirit.nl

    Let op: je blijft zelf verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de taak. Bij niet op komen dagen of geen vervanger regelen volgt er een schorsing.