• Vrijwilligersbeleid Spirit - goedgekeurd op de Buitengewone ALV op 18 juli 2018

  Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart VV Spirit dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Daardoor komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers. Vele oproepen ten spijt blijft er een tekort aan vrijwilligers. Dit heeft zijn weerslag op voetbalgerelateerde functies als scheidsrechters, leiders en trainers. De druk neemt echter ook steeds meer toe bij andere functies. Het schoonmaken van het complex, kantine en kleedruimtes. Ook de bar- en keukendiensten zijn moeilijk te bemensen.

  In navolging van andere verenigingen heeft het bestuur van VV Spirit besloten in de buitengewone algemene ledenvergadering van 18 juli 2018 een verplichte bijdrage in het vrijwilligerswerk voor te stellen. Hiermee hoopt de vereniging de leden te stimuleren ook een steentje bij te dragen. Een nette keuze voor een spelend lid: je meldt je aan als vrijwilliger of je betaalt een extra bijdrage aan de vereniging.

  Het hoofddoel is het verkrijgen van voldoende vrijwilligers om alle werkzaamheden bij VV Spirit te kunnen verrichten. Natuurlijk zal de vereniging ook geld ontvangen van mensen die geen vrijwilligerswerk willen verrichten. Maar het hoofddoel is meer vrijwilligers, niet meer geld. Meer vrijwilligers betekent meer sociale contacten en meer betrokkenheid bij een bruisende en gezellige vereniging waar je graag deel van uit maakt. Daar zijn verenigingen uit ontstaan en daar willen wij op voortbouwen.

  In dit document is het vrijwilligersbeleid van VV Spirit nader uitgewerkt met een heldere definitie van vrijwilligerswerk en de verschillende reglementen die we in dit kader hebben vastgelegd. Ook de nieuwe en aangepaste processen en de organisatie rond het vrijwilligerswerk komen aan de orde. Tot slot besteden we ook aandacht aan de administratieve kant die een belangrijk onderdeel is van de uitvoering van het vrijwilligersbeleid.

   

 • Mail van 27-09-2021

   

  Spirit

   

   

  Essenlaan 11

   

  2935 SN OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

  Website

  http://www.vvspirit.nl

   

  Best spelende leden van 16 jaar en ouder,

  Zoals bekend veronderstelt is bij Spirit vanaf 2018 de vrijwilligersregeling van kracht. Deze regeling beoogt dat ieder spelend lid van 16 jaar en ouder zijn of haar steentje bijdraagt in het uitvoeren van bepaalde taken bij de club. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat heel veel spelers of ouders van spelers al een functie uitvoeren. Deze krijgen volgens de regeling dan ook een vrijstelling voor andere taken. Van de overige leden wordt gevraagd bepaalde taken die lastig invulbaar zijn (scheidsrechters, keuken en bestuurskamer) een aantal malen per jaar uit te voeren. In de regel komt dit neer op maximaal 2 maal per jaar een keukendienst of bestuurskamerdienst of bijvoorbeeld 5 maal een jeugdwedstrijd fluiten. Deze verplichting kan eventueel afgekocht worden voor €75 per seizoen, maar veel liever hebben wij dat ieder spelend lid zijn of haar betrokkenheid toont door vrijwilligerstaken uit te voeren.

  Om het een ieder gemakkelijk te maken, en ruim van tevoren in de planning rekening mee te houden, hebben wij een rooster gemaakt van enkele maanden vooruit. Hierdoor kunt u dus gemakkelijk uw agenda aanpassen. Er is rekening gehouden met dat het spelen van de eigen wedstrijd niet in gevaar komt. Ook biedt de regeling nog de mogelijkheid om onderling te ruilen (wanneer het dus echt niet uitkomt) of bijvoorbeeld een (groot)ouder, broer, zus of vriend(in) de taak te laten uitvoeren. Kortom: er is geen enkele reden om de voor u ingeplande dienst niet uit te (laten) voeren. Het enige dat u moet doen wanneer u zelf niet kan, even aan het email adres vrijwilligers@vvspirit.nl door te geven met wie u geruild heeft of wie er voor u in de plaats komt.

  De nieuwe roosters zijn op 30 augustus naar alle leden vanaf 16 jaar gestuurd, en een ieder krijgt ook nog eens seperaat een mail wanneer u staat ingepland voor een taak. Bovendien staat ruim van tevoren het rooster gepubliceerd op onze website onder: https://www.vvspirit.nl/nieuw-vrijwilligersbeleid-spirit
  Op de homepage staat sinds vandaag zelfs een button om meteen naar deze pagina te navigeren. In onze optiek kan het niet duidelijker en transparanter gecommuniceerd worden.

  En toch ..... de laatste weken zijn er toch weer mensen geweest die niet zijn komen opdagen voor hun dienst. Gevolg is wedstrijden zonder scheidsrechter of een keuken zonder personeel. De gevolgen voor de club en/of de voetballertjes laten zich raden. Redenen die hierbij gehanteerd worden: "ik heb geen mail gehad", of "ik kon geen vervanger vinden" zijn dus niet valide. De roosters zijn vrij toegankelijk, ruim tevoren gepubliceerd en worden door een ieder geacht bekend te zijn. Alle tijd dus om met iemand te ruilen of iemand anders je taak uit te laten voeren.

  Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt vanaf heden (1 oktober 2021) bij niet op komen dagen van de vrijwilliger of diens vervanger (let wel: het ingeroosterde lid bijft te allen tijde verantwoordelijk) het lid voor het spelen van 2 wedstrijen te schorsen en een nieuw ingeroosterde dienst binnen afzienbare tijd in te vullen. Wij beseffen ons dat dit geen halve maatregel is, maar wij zien dan ook geen enkele reden om de taak niet uit te kunnen (laten) voeren.

  Wij gaan ervan uit dat vanaf heden een ieder zijn/haar taak serieus neemt.

  Bestuur en vrijwilligers coördinator Spirit