• Vrijwilligersbeleid Spirit - goedgekeurd op de Buitengewone ALV op 18 juli 2018

    Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart VV Spirit dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Daardoor komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers. Vele oproepen ten spijt blijft er een tekort aan vrijwilligers. Dit heeft zijn weerslag op voetbalgerelateerde functies als scheidsrechters, leiders en trainers. De druk neemt echter ook steeds meer toe bij andere functies. Het schoonmaken van het complex, kantine en kleedruimtes. Ook de bar- en keukendiensten zijn moeilijk te bemensen.

    In navolging van andere verenigingen heeft het bestuur van VV Spirit besloten in de buitengewone algemene ledenvergadering van 18 juli 2018 een verplichte bijdrage in het vrijwilligerswerk voor te stellen. Hiermee hoopt de vereniging de leden te stimuleren ook een steentje bij te dragen. Een nette keuze voor een spelend lid: je meldt je aan als vrijwilliger of je betaalt een extra bijdrage aan de vereniging.

    Het hoofddoel is het verkrijgen van voldoende vrijwilligers om alle werkzaamheden bij VV Spirit te kunnen verrichten. Natuurlijk zal de vereniging ook geld ontvangen van mensen die geen vrijwilligerswerk willen verrichten. Maar het hoofddoel is meer vrijwilligers, niet meer geld. Meer vrijwilligers betekent meer sociale contacten en meer betrokkenheid bij een bruisende en gezellige vereniging waar je graag deel van uit maakt. Daar zijn verenigingen uit ontstaan en daar willen wij op voortbouwen.

    In dit document is het vrijwilligersbeleid van VV Spirit nader uitgewerkt met een heldere definitie van vrijwilligerswerk en de verschillende reglementen die we in dit kader hebben vastgelegd. Ook de nieuwe en aangepaste processen en de organisatie rond het vrijwilligerswerk komen aan de orde. Tot slot besteden we ook aandacht aan de administratieve kant die een belangrijk onderdeel is van de uitvoering van het vrijwilligersbeleid.