• Nieuwjaarsbericht van voorzitter Henk Lammertse

  De Corona-pandemie gooit nog steeds roet in het eten voor wat betreft de sportbeoefening in Nederland. Door de harde lockdown waarin we momenteel zitten, kunnen we de ons zo geliefde sport niet beoefenen. Ook een nieuwjaarsreceptie zit er dit jaar niet in. In plaat van de traditionele nieuwjaarstoespraak wil ik jullie toch bereiken middels dit bericht.

  Want daar waar we vorig jaar rond deze tijd nog hoopvol gestemd waren voor wat betreft het zicht op het einde van de pandemie, lijken we er momenteel toch nog midden in te zitten. Sterker nog: na dat we in september redelijk probleemloos aan het seizoen begonnen, zagen we met z’n allen ons oude leventje weer een beetje terug krijgen. Niets blijkt minder waar. Door het ontstaan van nieuwe varianten werden we eigenlijk weer “terug naar start” geduwd, en werden we genoodzaakt de competities weer stil te leggen. Nu met name de ziekenhuis- en IC-opnames weer enigszins lijken af te nemen, heb ik toch weer hoop dat we binnenkort toch weer iets mogen doen. Over het hoe en wat durf ik me echter momenteel nog niet uit te laten. Daarvoor is de gehele situatie wat mij betreft nog te onzeker.

  Een jaar als 2021 is natuurlijk, hoe vervelend ook, heel uniek. Uniek door alle maatregelen die op het complex en rondom de trainingen wedstrijden moeten worden genomen. Maar ook uniek in de zin dat je merkt dat in tijden als deze, waarbij iedereen denkt dat de individualisering voorop staat, toch een enorme behoefte blijkt te bestaan aan samenkomst. Samenkomst in de zin van teamsporten, bijeenkomsten en organiseren. Wat dat betreft hebben we bij Spirit natuurlijk niet stil gezeten. Ondanks dat er niet gevoetbald werd hebben de trainers en teammanagers onnoemelijk veel tijd besteed om het een ieder zo goed mogelijk naar de zin te maken. Oefenvormen, wedstrijdvormen, noem maar op. Een pandemie als deze noopt ook tot vindingrijkheid en innovatie. Dezelfde energie troffen we aan bij ons zogenoemde SOT (Spirit Outbreak Team), dat op iedere verandering in de regelgeving tijdig en creatief wist in te springen.

  Ondanks dat er niet veel gevoetbald werd, gingen andere zaken gewoon door. Het onderhoud aan het complex, de inkoop, verdeling en bewassing van kleding, de bar- en keukenactiviteiten en heel veel andere zaken hebben weer heel veelt tijd gevergd van onze mensen. Het kan niet genoeg gezegd worden: wat prijzen wij ons als bestuur gelukkig met zoveel mensen om ons heen die dingen willen doen. Mede hierdoor zijn wij als Spirit geworden tot de vereniging die wij vandaag zijn: een vereniging met ruim 1200 leden, uit alle kernen van de Krimpenerwaard, met een uitstekende jeugdopleiding, een hele grote dames- en meisjesafdeling en een vereniging waar ouders hun kinderen met een veilig gevoel achterlaten. De (sociale) controle is groot en mede hierdoor zijn wij ook de vereniging die we willen uitstralen: sportief, prestatief, veilig en bovenal gezellig.

  Ook bij onze verenging gebeuren er soms helaas dingen die wij liever niet zien. De eerder genoemde sociale controle in combinatie met de veiligheidsmaatregelen (zichtbaar en onzichtbaar) maken echter dat deze uitwassen snel in beeld (soms letterlijk) komen. Zo hebben wij de laatste tijd veel te maken gehad met beschadigde zaken op ons complex. In alle gevallen echter hebben wij de daders kunnen achterhalen en met gepaste maatregelen kunnen corrigeren. Want daar is ons beleid op gestoeld: corrigerende en preventieve maatregelen. Wij hopen dit jaar verschoond te blijven van deze vormen van vandalisme. Jullie kunnen daar allemaal een rol in spelen om net als ons bestuur corrigerend te werk te gaan. Spreek mensen aan wanneer ze dingen doen die we niet willen. Spirit is van ons allen en met z’n allen willen we Spirit leuk houden.

  De viering van ons 75-jarig jubileum is inmiddels twee maal uitgesteld. De originele datum van oktober 2020 bleek al snel onhaalbaar, maar ook de festiviteiten van mei 2021 moesten door de Corona-ellende worden afgeblazen. Veiligheidshalve hebben we toen de jubileumviering weer een heel jaar uitgesteld naar 13 en 14 mei 2022. Op dit moment echter durf ik nog geen voorspelling te doen of dit door kan gaan. Laten we het met z’n allen hopen, want anders wordt het allemaal wel erg mosterd na de maaltijd.

  Ook voor 2022 zitten we weer boordevol nieuwe plannen. Ons toch al prachtige complex en clubgebouw zal nog verder verfraaid worden. Zo hebben we onlangs een robotmaaier aangeschaft voor ons natuurgrasveld en een nieuwe tractor om de kunstgrasvelden te onderhouden (slepen, etc.). Tussen veld 1 en de woonwijk is een prachtig nieuw hekwerk gezet. Ook hebben we verregaande plannen om onze kantine aan te passen voor wat betreft de uitgifte aan de bar en de keuken. In logistieke zin hebben we niet meer de meest logische indeling om onze leden en supporters tijdig van een hapje en drankje te voorzien en een speciale werkgroep is gestart om plannen te maken hoe dit allemaal beter kan. De indeling van onze kantine is immers nog gelijk aan die van de periode waarin deze gebouwd werd (1982), echter met dat verschil dat we toen ongeveer 450 leden hadden en nu 1200. Deze ruim 165% groei maakt dat het soms piept en kraakt. Iets dat in een tijd als deze, met de anderhalve meter economie in het achterhoofd en zaken als spatschermen etc. nog steviger blijkt.  Met een logischer indeling hebben we goede hoop hier verbetering in aan te brengen.

  Deze zelfde krapte merken we bij onze bestuurs- en commissiekamers. Dikwijls merken we dat de bestuurskamer te vol zit, ook wanneer de Corona-afstanden niet bewaard hoeven te worden. Doordat wedstrijdzaken steeds meer gedigitaliseerd worden, zien wij kans om ook aan dit ruimtegebrek een oplossing te kunnen bieden. Beide zaken hopen we tijdens de zomerstop te kunnen realiseren.

  U begrijpt het goed dat u hier, ondanks de lastige tijden, een tevreden voorzitter hoort. Ik mag leiding geven aan een geweldige vereniging met goede en goedwillende mensen. En die bovendien jaar-op-jaar groeit. En juist daar zit mijn zorg: ik ben dit jaar 10 jaar voorzitter van deze geweldige club. In mijn begintijd hadden we 820 leden. Nu ruim 1200. Gelukkig zien we dat de teams nog steeds getraind en gemanaged kunnen worden door goede vrijwilligers. Maar wanneer we de niet voetbal gerelateerde activiteiten bekijken, moet ik helaas constateren dat we hier steeds minder mensen voor kunnen krijgen. Als voorbeeld: we hebben 400 meer leden, maar 12 mensen minder die een aantal keren per jaar in de keuken willen staan. Ook voor zaken als bestuurskamerdiensten (onze tegenstanders ontvangen, scheidsrechters te woord staan, etc.), bardiensten etc. blijkt steeds minder animo. Steeds meer mensen gaan zich als consument gedragen in plaats van verenigingslid. Het kan toch niet zo zijn dat er de laatste 3 jaar ruim 200 meisjes zijn gaan voetballen en slechts enkele (groot)ouders bereid zijn iets te doen. Het kan toch niet zo zijn, dat er de laatste jaren ruim 200 nieuwe jongens zijn komen voetballen, waarvan ouders hun kind op zaterdag bij het hek afzetten en weer komen ophalen na de wedstrijd, zonder zelfs maar te overwegen iets terug te doen voor de vereniging waar hun kind zoveel plezier aan beleefd. Ik kan het me niet voorstellen. En ik denk dat het ook zo niet is. Hoe leuk is het om een paar keer per jaar een paar uurtjes in de spiksplinternieuwe keuken van Spirit onze grote en kleine voetballers en hun ouders van een lekkere hap te voorzien? Ik doe een sterk appèl op u om u hiervoor op te geven. Natuurlijk kan dat ook samen met een vriend of vriendin. Misschien nog wel leuker. Stuur mij een berichtje op voorzitter@vvspirit.nl en maak onze 1200 leden, meer dan 2000 ouders en meer dan 4000 grootouders iedere week weer blij. We moeten tenslotte wel de Leukste Amateurclub van Nederland blijven.

  In de overtuiging dat straks mijn mailbox ontploft, wens ik jullie allen een fantastisch, sportief, gelukkig, liefdevol en bovenal gezond 2022!

  Met sportieve groet,

  Henk Lammertse | Voorzitter