• Nieuwjaarstoespraak Voorzitter Henk Lammertse

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 5 januari jl. heeft voorzitter Henk Lammertse weer zijn traditionele nieuwjaarstoespraak gehouden. Onderstaand volgt de integrale tekst:

  Nieuwjaarstoespraak 2019, Henk Lammertse, voorzitter VV Spirit

  "Het was een rustige jaarwisseling afgelopen week" vertelde men op het journaal. "Slechts" 84 incidenten, 4 doden. En oh ja, half Scheveningen in de brand en honderden hulpverleners die bedreigd worden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Wordt dat de trend voor 2019?

  Dames, heren, ik heet u allen van harte welkom in 2019, bij de nieuwjaarsreceptie van Spirit. Mijn inleiding klinkt misschien wat somber, maar ik ben niet somber. Wel ontwikkelt zich bij mij een soort gevoel van boosheid en hulpeloosheid wanneer ik dit soort berichten lees of zie. Boosheid door de onredelijkheid van sommige mensen. En hulpeloosheid eigenlijk ook door die zelfde onredelijkheid. Een goede discussie met dergelijke mensen is haast niet mogelijk. En dat maakt mij boos. Maar ook hulpeloos. Ik kom daar straks nog even op terug.

  Het afgelopen jaar was er voor onze vereniging weer één met vele hoogtepunten. En helaas ook weer wat dieptepunten. En dan doel ik vooral op het wegvallen van mensen in onze omgeving. Aan deze mensen denken we ook op een dag als vandaag. Maar we denken ook aan de vele mooie momenten die we hebben beleefd:

  Zo hebben we in oktober het feit gevierd dat we het 1000e lid hebben kunnen inschrijven. Vandaag zijn het er zelfs 1022, waarvan 889 mannen/jongens en 133 vrouwen/meisjes. Op 1 oktober 2013 hadden we er nog 850. Dat is een stijging van ruim 20%  in 5 jaar tijd. Dit is geheel tegen de landelijke trend in. Sportbonden verliezen massaal leden, maar wij groeien gewoon. Dat is hard werken. Voor iedereen! Want niet alleen het bestuur en alle vrijwilligers zijn de vereniging. WIJ! zijn de vereniging. WIJ zijn Spirit. Ook wij hebben te maken met het steeds moeilijker kunnen invullen van bepaalde taken. En dat heeft niets met het stijgende aantal leden te maken. Keukendiensten, scheidsrechters. Het blijft allemaal heel moeizaam gaan. Reden dat we met ingang van dit seizoen een vrijwilligersregeling in het leven hebben geroepen. Een must in deze tijd. Ieder (spelend!) lid vanaf 16 jaar wordt geacht iets voor de vereniging te doen. WIJ zijn namelijk de vereniging. En gelukkig hebben heel veel leden dit initiatief heel goed opgepakt. Maar te veel leden hebben in mijn ogen toch maar de gemakkelijke weg gekozen, namelijk het afkopen van deze verplichting. Hiermee hebben we namelijk nog (steeds) geen handjes om te helpen. En die hebben we liever dan dat geld. We zijn namelijk een vereniging. WIJ zijn een vereniging. Dat wij/zij denken is niet alleen een trend die we alleen in de rest van Nederland zien gebeuren. Ook bij Spirit wordt er teveel in wij/zij of erger nog: "jullie van het bestuur". "Jullie hebben die vrijwilligersregeling verzonnen". Of: "jullie willen geen glaswerk en alcohol langs de velden:. Fout: WIJ willen geen glaswerk en alcohol langs de velden. En WIJ hebben de vrijwilligersregeling ingevoerd. Daar hebben we statuten en een ledenvergadering voor. Dit is door de leden (wij dus) in overgrote meerderheid aangenomen. Pas je als lid hierop aan. Voorkom het WIJ/ZIJ denken, maar spreek over ons en over wij. WIJ zijn immers Spirit.

  En ik ben blij dat het er in overgrote meerderheid wel is hoor: dat WIJ-gevoel. Want dat heben we wel gemerkt afgelopen juni. Na de winterstop kreeg het 1e elftal onder leiding van trainer Richard van Cappellen opeens een enorme boost. Met als gevolg uiteindelijk een enorme inhaalrace wat een tweede plaats en de derde periode opleverde. De nacompetitie die volgde was er één om nooit te vergeten: achtereenvolgens Binnenmaas thuis en VDL uit werden verslagen, waarna de finale volgde tegen Rijnmond Hoogvliet Sport. De 5-1 overwinning zorgde uiteindelijk voor een orgastisch hoogtepunt bij de ruim 1500 bezoekers. Een spontaan feest volgde en we waren met z’n allen weer WIJ. Net als een week later op de familiedag. Wat een geweldig feest, met een geweldige band, prachtig weer en mooie foodtrucks. Dit concept gaan we zeker even vasthouden. Het was een feest voor jong en oud.

  De ontwikkelingen bij de jeugd gaan ook snel. Het nieuw ingezette beleidsplan begint in haar uitvoering behoorlijk vorm te krijgen. De organisatorische structuur is ingezet, en met een volledig bezette opleidingsstaf moet dit echt binnen afzienbare tijd vruchten af gaan werpen. Als bestuur zijn wij blij met de ontwikkelingen die zich ook binnen deze geleding afspelen. Prestatie en plezier blijkt heel goed hand in hand te kunnen gaan. Evenals bij de meisjes- en vrouwenafdeling. Na de winterstop hebben we er weer een team bij: MO15-2. Wat geweldig leuk. Maar ook hoe verrassend als we nu terugkijken naar 2 jaar geleden waarin we aankondigden meer met meisjesvoetbal te willen gaan doen. Complimenten voor alle mensen die hieraan meewerken.

  Traditioneel wordt de nieuwjaarsreceptie ook altijd gebruikt om te vertellen hoe de technische staf van het 1e en 2e er volgend seizoen uit zal zien. We hebben goede gesprekken gehad met zowel Patrick Verweij van Spirit 2 als Richard van Cappellen. Positieve gesprekken, waarbij de intentie is dat we met z’n allen ook volgend jaar samen verder gaan. Onder welke voorwaarden dat gebeurt bespreken we de komende weken.

  Als Spirit blijven we een club in ontwikkeling. Voor het grootste deel hebben we dat zelf in de hand. Na de uitbreiding van ons complex met nieuwe kleedkamers, verzorgingsruimte, kledingwinkel en materiaalopslag, zijn nu ook de garageboxen  waarin veel materiaal staat opgeslagen voor het veldonderhoud, vervangen. Ook is de bestrating hieromheen stevig onder handen genomen. Voor dit jaar hebben we natuurlijk ook weer onze wensen. Het grote middenplein is toe aan een grote opknapbeurt. Bestrating moet opgehoogd, meubilair vervangen, etc. etc. En dat brengt mij dan op het gedeelte dat je niet helemaal zelf in handen hebt, en dat is namelijk de gemeente. Sinds dit jaar zijn wij, net als alle andere buitensportverenigingen in de gemeente Krimpenerwaard, in gesprek met de gemeente. Doelstelling van deze gesprekken is een harmonisering (hoewel ik dat woord niet mag gebruiken) van de voorwaarden en rechten die er zijn m.b.t. de accomodaties. De grote verschillen in huurprijzen, eigendommen en vervangingen van kleedkamers, kantines en andere zaken is ook de gemeente opgevallen en heeft ze doen besluiten een adviesbureau in de arm te nemen die deze verschillen in kaart gaat brengen en uiteindelijk een voorstel zal doen om deze voorwaarden op termijn (denk aan 2022/2023) gelijk te trekken. Dit wordt nog een behoorlijke klus, omdat de onderlinge verschillen behoorlijk zijn. Welke gevolgen dit voor ons (WIJ) heeft is op dit moment nog niet te voorzien, maar noopt ons er wel toe nog even te wachten met grote investeringen voor ons buitenterrein. De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 concrete voorstellen klaar liggen. Wanneer dit lukt kunnen we deze zomer gaan beginnen met de renovatie van ons plein. Wel hebben we weer een uniek iets binnen de club. Wanneer u op de tribune kijkt zien jullie een paal staan met daarop 2 camera’s bevestigd. Deze camera’s zijn geïnstalleerd in samenwerking met Voetbal TV (een onderdeel van Talpa Networks). Dit systeem stelt ons in staat alle wedstrijden op het hoofdveld live uit te zenden, samenvattingen of hele wedstrijden via Social Media te delen, maar ook te gebruiken voor analyses achteraf, wat ook onze trainers weer kan helpen. Op dit ogenblik onderzoeken we nog in hoeverre wij het contract in lijn kunnen brengen met onze privacy policy, maar de verwachting is dat het systeem bij aanvang van de competitie straks in januari in gebruik genomen gaat worden.

  Dames en heren, ik begon mijn speech een beetje somber. Het WIJ/ZIJ-gevoel. Ik vraag me dan af: waar komt dit door? Hoe komt het dat bepaalde mensen geneigd zijn zich continu af te zetten tegen alles en iedereen die zijn of haar nek uitsteekt. Tegen politici, tegen bestuurders. Ja zelfs tegen hulpverleners. Burgemeesters worden bedreigd en ministers kunnen niet meer onbeveiligd over straat. Want, wat hebben we het slecht. Er is afgelopen week voor 70 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. Dat is 5 euro per Nederlander. Maar het Malieveld in Den Haag staat vol wanneer de basispremie van de zorgverzekering met 5 euro omhoog gaat. We hebben door de versnippering in de politiek te maken met een coalitie van maar liefst vier partijen. Dat hebben we zelf zo gewild. Dan moeten er compromissen gesloten worden. We hebben de laagste werkloosheid sinds jaren, de criminaliteit is afgenomen. We hebben een van de beste gezondsheidszorgsystemen van de wereld en iedereen heeft een behoorlijk basisinkomen. Voldoende om goed van te kunnen leven, en veel te veel om zoveel te klagen.

  Compromissen moeten ook gesloten worden in verenigingen als de onze. Als bestuurder stoppen wij heel veel tijd in deze vereniging. Dat doen wij graag. En niet voor ons eigen gewin, maar altijd ten behoeve van de vereniging. En die vereniging dat zijn WIJ. En WIJ gaan er voor zorgen dat wij wegblijven van die trend van leeglopende verenigingen. En WIJ gaan ervoor zorgen dat de taken die moeten worden uitgevoerd om een vereniging als de onze draaiende te houden ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Want zonder scheidsrechters, jeugdleiders, bar- en keukenmedewerkers en tal van andere zaken die uitgevoerd moeten worden, kunnen we niet de club zijn die we willen zijn. Zijn we niet de WIJ van WIJ-Spirit. En moeten mensen die vinden dat WIJ met z’n allen ZIJ zijn, misschien toch maar eens bij een andere vereniging gaan kijken. Dan maar iets minder dan duizend leden. Want zonder die ZIJ kunnen WIJ het misschien wel veel leuker hebben. Want WIJ hebben Spirit. WIJ zijn Spirit. Ik wens u allen een mooi gezond, succesvol, liefdevol en sportief 2019!