• Organisatie

  • Foto bestuur

    Zittend voorste rij, van links naar rechts:

    Willem Visser (secretaris), Henk Lammertse (voorzitter), Rene Boers (penningmeester)

    Achterste rij, van links naar rechts:

    Ina van Duijvendijk (nevenactiviteiten), Armand Cretz (jeugdvoorzitter), Jelmer Nomen (technische zaken), Sandra Kooij (ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat), Jan Hendrik Neet (faciliaire zaken, scheidsrechters)