• VoetbalTV voorlichtingsavond

  Zoals jullie wellicht gezien hebben staan er sinds enkele maanden een aantal camera’s op onze tribune aan het hoofdveld. Deze zogenoemde "slimme camera’s" kunnen d.m.v. een verfijnde technologie het spel en spelsituaties goed in beeld brengen en zijn in staat om wedstrijden op ons hoofdveld live te streamen. D.m.v. VoetbalTV willen we de veiligheid, het spelplezier, betrokkenheid en fairplay verhogen. Tevens denken wij dat dit kan bijdragen aan een hogere spelkwaliteit.

  VoetbalTV is een samenwerkingsverband tussen de KNVB en Talpa. Als Spirit zijn wij door deze partijen benaderd mee te doen in de 1e fase van de uitrol van VoetbalTV.

  Omdat wij pas van de mogelijkheden van deze camera’s gebruik willen maken, nadat we dit met de leden (of hun meerderjarige vertegenwoordigers) hebben besproken, organiseren wij op woensdag 15 mei a.s. een voorlichtingsavond (deze zal ongeveer een uur of anderhalf uur duren). Hierbij leggen wij uit wat VoetbalTV is, wat er met VoetbalTV beelden gebeurt en hoe deze zullen worden ingezet.

  Tevens krijgen jullie uitgebreid de ruimte voor het stellen van vragen.

  Wij hopen op een grote opkomst.

  Namens het bestuur,

  Henk Lammertse

  Voorzitter