• Waarden en Normen

  Op unieke wijze is een aantal jaar geleden (2011) het waarden- en normenbeleid bij VV Spirit tot stand gekomen. Na een aantal sessies met een dwarsdoorsnede van de Spirit ‘bevolking’ is vastgesteld waar het waarden- en normenbeleid bij Spirit voor zou moeten staan. Dit is vertaald naar tien cultuurwaarden die onder de slogan ‘samen zijn wij Spirit’ worden uitgedragen. Uniek is dat de regels dus niet buitenaf bedacht of opgelegd zijn, maar dat ze uit de vereniging zelf zijn voortgekomen. Uniek is ook dat het waarden- en normenbeleid niet is voortgekomen uit een realiteit van excessen, maar uit het verlangen de ‘goede’ naam die Spirit heeft in de wijde omgeving te willen behouden.

 • Sinds die tijd is er een onafhankelijke waarden- en normencommissie actief met een signalerende, corrigerende en adviserende rol. De commissie is samen met het (jeugd) bestuur met name actief op het preventieve vlak. Ook komend jaar hopen we dat hier weer de nadruk op kan liggen. Borden op het Spirit-terrein en pagina's in clubblad De Treffer met daarop zogenaamde  "zes-woord-zinnen" (six word stories) brengen de kern van het waarden- en normenbeleid tot uitdrukking.  Aan de hand van deze "six words" worden hieronder de speerpunten beschreven.
 • De 10 Spirit cultuurwaarden

  Samen zijn wij Spirit, Geel-wit zit ons in’t bloed

  1. Wij hebben respect voor de leiding
  2. Wij respecteren elkaar en onze tegenstander
  3. Wij spreken elkaar aan - óók op ongewenst gedrag
  4. Wij helpen elkaar en zijn er voor elkaar
  5. Wij zijn een voorbeeld voor elkaar en voor anderen
  6. Wij discrimineren niet en maken geen onderscheid
  7. Wij leveren een sportieve strijd
  8. Wij voetballen samen met plezier
  9. Wij houden Spirit samen schoon, heel en veilig
  10. Wij zijn trots op Spirit
 • We willen allemaal wel Stefan zijn

  Het betaald voetbal heeft een belangrijke voorbeeldrol als het gaat om sportiviteit en respect. VV Spirit heeft met Stefan de Vrij een echte ‘fair-play voetballer’ op nationaal en internationaal niveau. Hij heeft een grote voorbeeldfunctie. De six-word ‘Wij willen allemaal wel Stefan zijn’ is tegelijkertijd een kwinkslag naar de droom van iedere jeugdspeler (of hun ouders) om profvoetballer te worden…

 • Je bent goed zoals je bent

  Dit sluit aan bij de filosofie waar het jeugdvoetbal bij Spirit op gebaseerd is. Kinderen moeten plezier hebben in het voetballen en dat is de basis om beter te leren voetballen. Bij VV Spirit dragen de Ukken shirts met de six word ‘Je bent goed zoals je bent’. Zo laat Spirit zien dat, als kinderen plezier hebben en gestimuleerd worden om dingen uit te proberen en fouten mogen maken, zij dan vanzelf hun voetbalkwaliteiten verbeteren. Iedereen kan daarbij zijn of haar eigen plafond bereiken, ongeacht aanleg of niveau. Bij Spirit telt iedereen mee, of je nu in het 10e of in het 1e elftal speelt.

 • Ben jij je mond de baas?

  Hoe uit je als speler, leider of ouder je ongenoegen of teleurstelling? En wanneer zijn opmerkingen binnen of buiten de lijnen verbaal agressief? Waar ligt precies die grens? VV Spirit is de afgelopen jaren samen met de waarden- en normencommissie en het (jeugd) bestuur actief het gesprek aan gegaan met trainers, leiders en met spelers. En komend seizoen zal ook met ouders gesproken worden. Elkaar kunnen en durven aanspreken op grensoverschrijdend verbaal gedrag blijkt niet altijd gemakkelijk en vergt constante aandacht. Alleen samen kunnen we de sfeer op en rond de velden sportief houden.

 • Ik geef de scheids geen ongelijk

  (Vermeend) dubieuze beslissingen van een scheids- of grensrechter vormen vaak aanleiding voor frustratie van spelers en toeschouwers. Deze frustratie kan leiden tot verbaal en fysiek geweld. VV Spirit wil hierop alert blijven. Naast het opleiden en begeleiden van de eigen (jeugd) scheidsrechters hoort hierbij ook het aanspreken van spelers en supporters op hun gedrag richting scheidsrechters en vlaggers.