• Waarden & Normen

    Op unieke wijze is een aantal jaar geleden (2011) het waarden- en normenbeleid bij VV Spirit tot stand gekomen. Na een aantal sessies met een dwarsdoorsnede van de Spirit ‘bevolking’ is vastgesteld waar het waarden- en normenbeleid bij Spirit voor zou moeten staan. Dit is vertaald naar tien cultuurwaarden die onder de slogan ‘samen zijn wij Spirit’ worden uitgedragen. Uniek is dat de regels dus niet buitenaf bedacht of opgelegd zijn, maar dat ze uit de vereniging zelf zijn voortgekomen. Uniek is ook dat het waarden- en normenbeleid niet is voortgekomen uit een realiteit van excessen, maar uit het verlangen de ‘goede’ naam die Spirit heeft in de wijde omgeving te willen behouden.